Grafična tablica

Pozdravljeni!
Na tej spletni strani predstavljamo grafično tablico in kako to sodobno tehnologijo  vključiti v pouk likovne umetnosti.

Grafična tablica je vrsta računalniške zunanje naprave s katero ustvarjamo risbe in ostale grafične podobe. To ustvarjamo tako, da z grafičnim pisalom oziroma peresom rišemo po aktivni površini grafične tablice. Aktivna površina predstavlja tisti del tablice po kateri rišemo s peresom od koder se nato risba sproti prenaša na računalniški monitor. Tablica ima večinoma ob strani tudi gumbe za hitrejši dostop do določenih funkcij in risarskih orodij.  S tablico tako nadomeščamo računalniško miško, ki ne omogoča tako učinkovitega ustvarjanja grafičnih risb (Digitizing tablet, b.d.).
Med prostodostopne računalniške programe za risnaje z grafično tablico spadajo Krita, Slikar, Gimp, MediBang paint, Fire alpaca, Sketchbook in Corel.
Obstaja več vrst grafičnih tablic, najbolj pogoste so pasivne in aktivne grafične tablice. Pasivne temeljijo na pošiljanju in sprejemanju elektromagnetnih signalov iz tablice v pisalo in obratno. Pri aktivnih grafičnih tablicah pisalo vsebuje napajalno elektroniko, s katero pisalo pošilja in sprejema signale na tablico. Poleg teh imamo še nekaj vrst tablic, npr optična, akustična itd. ( Waqas, 2017).

Vroče točke
Klikni na modre točke na sliki in spoznaj sestavne dele grafične tablice!

Kviz
Reši kviz!
(kviz je namenjen predsem preverjanju učenčevega predznanja ali na novo pridobljenega znanja o grafični tablici)

 

Viri

Digitizing tablet (b.d.). V Webopedia. Pridobljeno s https://www.webopedia.com/TERM/D/digitizing_tablet.html 

Rütten, T. (2011). Wacom Pen Tablet with Pen, Intuos 3 A5. Pridobljeno s https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wacom_graphics_tablet_and_pen.png

Waqas, M. (2017). Types of tablets with stylus, use of technology in drawing. V Use of technology. Pridobljeno s https://www.useoftechnology.com/types-of-tablets-with-stylus-use-of-technology-in-drawing/